MENU

Patuloy natin patatagin ang ating demokrasya, Atin itong karapatan at tungkulin.